โปสเตอร์โปรโมทโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022
ตุลาคม 7, 2021
ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน (พักฮ่องกง 2 คืน)
ตุลาคม 10, 2021

อุดร-หนองคาย 3 วัน 2 คืน เลือกวันเดินทางได้เอง
CC1010

 • : ไทย
 • : ในประเทศ
 • : CC1010
 • : อุดร-หนองคาย
 • : รถ
 • : 3 วัน 2 คืน วัน
5,900

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)

  ทัวร์ที่น่าสนใจ