เวียดนามกลาง-บาน่าฮิลล์-2-คืน-VN บินดึก-กลับเย็น
พฤศจิกายน 11, 2022
1-4 DEC FHD2 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน
ฮานอย ซาปา สะพานกระจก นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน บิน Air Asia(FD)
พฤศจิกายน 11, 2022

ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
PGD1

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)
  • 25 11 2022 - 28 11 2022
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 01 12 2022 - 04 12 2022
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 02 12 2022 - 05 12 2022
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 08 12 2022 - 11 12 2022
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 10 12 2022 - 12 12 2022
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 15 12 2022 - 18 12 2022
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 16 12 2022 - 19 12 2022
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 22 12 2022 - 25 12 2022
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 23 12 2022 - 26 12 2022
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 24 12 2022 - 27 12 2022
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 29 12 2022 - 01 01 2023
  • 29,799 บาท
  • 21,899 บาท
  • 21,899 บาท
  • 21,899 บาท
  • 30 12 2022 - 02 01 2023
  • 29,799 บาท
  • 21,899 บาท
  • 21,899 บาท
  • 21,899 บาท
  • 31 12 2022 - 03 01 2023
  • 29,799 บาท
  • 21,899 บาท
  • 21,899 บาท
  • 21,899 บาท
  • 13 01 2023 - 16 01 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 02 02 2023 - 05 11 2022
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 03 02 2023 - 06 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 04 02 2023 - 07 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 09 02 2023 - 12 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 10 02 2023 - 13 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท

  ทัวร์ที่น่าสนใจ