ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน 11, 2022
HKG3-HX HKG-Shopping 3D2N Feb-Mar 2023
ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน Hongkong Airline
มกราคม 17, 2023

ฮานอย ซาปา สะพานกระจก นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน บิน Air Asia(FD)
FDH2

 • : Asia [เอเชีย]
 • : ต่างประเทศ
 • : FDH2
 • : ฮานอย ซาปา สะพานกระจก นิงห์บิงห์
 • : Air Asia
 • : 3 วัน 2 คืน วัน
17,899

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)
  • 10 11 2022 - 13 11 2022
  • 18,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 11 11 2022 - 14 11 2022
  • 18,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • SOLD OUT
  • 17 11 2022 - 20 11 2022
  • 18,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • SOLD OUT
  • 19 11 2022 - 22 11 2022
  • 18,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • SOLD OUT
  • 24 11 2022 - 27 11 2022
  • 18,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • SOLD OUT
  • 01 12 2022 - 04 12 2022
  • 18,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • SOLD OUT
  • 02 12 2022 - 05 12 2022
  • 20,799 บาท
  • 16,899 บาท
  • 16,899 บาท
  • 16,899 บาท
  • SOLD OUT

  ทัวร์ที่น่าสนใจ