สเปรย์แอลกอฮอลล์
💦สเปรย์แอลกอฮอลล์กลิ่นหอม ขนาด 330ml
ตุลาคม 10, 2021
ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน 11, 2022

เวียดนามกลาง-บาน่าฮิลล์-2-คืน-VN บินดึก-กลับเย็น
VND2

 • : Asia [เอเชีย]
 • : ต่างประเทศ
 • : VND2
 • : บาน่าฮิลล์
 • : Vietnam Airlines
 • : 3 วัน 2 คืน วัน
17,899

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)
  • 28 11 2022 - 01 12 2022
  • 24,799 บาท
  • 17,899 บาท
  • 17,899 บาท
  • 17,899 บาท

  ทัวร์ที่น่าสนใจ