1-4 DEC FHD2 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน
ฮานอย ซาปา สะพานกระจก นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน บิน Air Asia(FD)
พฤศจิกายน 11, 2022
HKG6-HX HKG-9 Temple 3D2N Jan-Apr 2023
ฮ่องกง ไหว้พระ 9วัด 3 วัน 2 คืน พัก 4ดาว บิน Hongkong Airline
มกราคม 17, 2023

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน Hongkong Airline
HKG3-HX HKG-Shopping

 • : Asia [เอเชีย]
 • : ต่างประเทศ
 • : HKG3-HX HKG-Shopping
 • : วัดกวนอู วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน วัดฉีหลิน วัดแชกงหมิว ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก ช้อปปิ้งมงก๊ก ช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • : Hongkong Airline
 • : 3 วัน 2 คืน วัน
12,900

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)
  • 18 02 2023 - 20 02 2023
  • 18,400 บาท
  • 14,900 บาท
  • 14,900 บาท
  • 14,900 บาท
  • 22 02 2023 - 24 02 2023
  • 16,400 บาท
  • 12,900 บาท
  • 12,900 บาท
  • 12,900 บาท
  • 11 03 2023 - 13 03 2023
  • 18,400 บาท
  • 14,900 บาท
  • 14,900 บาท
  • 14,900 บาท
  • 18 03 2023 - 20 03 2023
  • 18,400 บาท
  • 14,900 บาท
  • 14,900 บาท
  • 14,900 บาท

  ทัวร์ที่น่าสนใจ