ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน
ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5วัน 4คืน บิน Bhutan Airlines (B3)
มกราคม 20, 2023
โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ซากุระ 5วัน 3คืน XJ
โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ซากุระ 5วัน 3คืน บิน Air Asia X (XJ)
มกราคม 20, 2023

ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air (VZ)
VZD3

 • : Asia [เอเชีย]
 • : ต่างประเทศ
 • : VZD3
 • : ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์
 • : Vietjet Air
 • : 4 วัน 3 คืน วัน
13,899

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)
  • 10 02 2023 - 13 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 11 02 2023 - 14 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 16 02 2023 - 19 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 17 02 2023 - 20 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 18 02 2023 - 21 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 23 02 2023 - 26 02 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 02 03 2023 - 05 03 2023
  • 20,799 บาท
  • 15,899 บาท
  • 15,899 บาท
  • 15,899 บาท
  • 03 03 2023 - 06 03 2023
  • 20,799 บาท
  • 15,899 บาท
  • 15,899 บาท
  • 15,899 บาท
  • 09 03 2023 - 12 03 2023
  • 19,799 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 14,899 บาท
  • 12 03 2023 - 15 03 2023
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 15 03 2023 - 18 03 2023
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 20 03 2023 - 23 03 2023
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 21 03 2023 - 24 03 2023
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 22 03 2023 - 25 03 2023
  • 18,799 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท
  • 13,899 บาท

  ทัวร์ที่น่าสนใจ