CTS07 XJ BKK HOKKAIDO SNOW LOVE FREEDAY (FEB-MAR) 6D4N
HOKKAIDO SNOW LOVE FREEDAY 6วัน 4คืน บิน Air Asia X (XJ)
มกราคม 27, 2023
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บินไทยเวียตเจ็ท แอร์ (VZ)
มกราคม 30, 2023

ซุปตาร์…TAIWAN รักใสใส หัวใจเย็นฉ่ำ!! 5 วัน 4 คืน บิน Air Asia X (XJ)
TPEFD0223

 • : Asia [เอเชีย]
 • : ต่างประเทศ
 • : TPEFD0223
 • : เมืองเถาหยวน -เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเห็ดหลินจือ เมืองไทเป – ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
 • : Air Asia X
 • : 5 วัน 4 คืน วัน
15,888

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)
  • 06 02 2023 - 10 02 2023
  • 24,388 บาท
  • 17,888 บาท
  • 17,888 บาท
  • 17,888 บาท
  • 08 02 2023 - 12 03 2023
  • 25,388 บาท
  • 18,888 บาท
  • 18,888 บาท
  • 18,888 บาท
  • 13 02 2023 - 17 03 2023
  • 26,388 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 15 02 2023 - 19 02 2023
  • 26,388 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 20 02 2023 - 24 02 2023
  • 26,388 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 22 02 2023 - 26 02 2023
  • 27,388 บาท
  • 20,888 บาท
  • 20,888 บาท
  • 20,888 บาท
  • 27 02 2023 - 03 03 2023
  • 27,388 บาท
  • 20,888 บาท
  • 20,888 บาท
  • 20,888 บาท
  • 01 03 2023 - 05 03 2023
  • 27,388 บาท
  • 20,888 บาท
  • 20,888 บาท
  • 20,888 บาท
  • 06 03 2023 - 10 03 2023
  • 28,388 บาท
  • 21,888 บาท
  • 21,888 บาท
  • 21,888 บาท
  • 08 03 2023 - 12 03 2023
  • 26,388 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 13 03 2023 - 17 03 2023
  • 26,388 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 15 03 2023 - 19 03 2023
  • 26,388 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 20 03 2023 - 24 03 2023
  • 26,388 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท

  ทัวร์ที่น่าสนใจ