T2JHND11204EJ FUKUSHIMA SAKURA 12-17April 6D3N by JL.pdf
โตเกียว ฟุคุชิมะ 6 วัน 3 คืน บิน Japan Airline (JL) (สงกรานต์ตรงวัน)
กุมภาพันธ์ 10, 2023
ฉงชิ่ง-อู่หลิงซาน-อู่หลง-ต้าจู๋
ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ อู่หลิงซาน 6 วัน 5 คืน
มิถุนายน 26, 2023

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
CSL08

 • : Asia [เอเชีย]
 • : ต่างประเทศ
 • : CSL08
 • : เฉิงตู-ทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ - เมืองฉวนจู่ซื่อ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก - เมืองตูเจียงเอี้ยน - รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ - วัดเหวินซู - ถนนโบราณเหวินซู - ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - วัดต้าฉือ
 • : Thai Lion Air (SL)
 • : 6 วัน 5 คืน วัน
19,888

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)
  • 20 05 2023 - 25 05 2023
  • 24,388 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 23,388 บาท
  • 25 05 2023 - 30 05 2023
  • 24,388 บาท
  • 19,888 บาท
  • 19,888 บาท
  • 23,388 บาท

  ทัวร์ที่น่าสนใจ