T2JHND11204EJ FUKUSHIMA SAKURA 12-17April 6D3N by JL.pdf
โตเกียว ฟุคุชิมะ 6 วัน 3 คืน บิน Japan Airline (JL) (สงกรานต์ตรงวัน)
กุมภาพันธ์ 10, 2023
ฉงชิ่ง-อู่หลิงซาน-อู่หลง-ต้าจู๋
ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ อู่หลิงซาน 6 วัน 5 คืน
มิถุนายน 26, 2023

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
CSL08

  • : Asia [เอเชีย]
  • : ต่างประเทศ
  • : CSL08
  • : เฉิงตู-ทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ - เมืองฉวนจู่ซื่อ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก - เมืองตูเจียงเอี้ยน - รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ - วัดเหวินซู - ถนนโบราณเหวินซู - ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - วัดต้าฉือ
  • : Thai Lion Air (SL)
  • : 6 วัน 5 คืน วัน
19,888

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

  • รายการ
  • ราคา
  • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


    ช่วงเวลาเดินทาง

    • ช่วงเวลาเดินทาง
    • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
    • ผู้ใหญ่(พักคู่)
    • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
    • เด็ก(มีเตียง)
    • 20 05 2023 - 25 05 2023
    • 24,388 บาท
    • 19,888 บาท
    • 19,888 บาท
    • 23,388 บาท
    • 25 05 2023 - 30 05 2023
    • 24,388 บาท
    • 19,888 บาท
    • 19,888 บาท
    • 23,388 บาท

    ทัวร์ที่น่าสนใจ