CSL08 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
เมษายน 28, 2023
เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน - PBH
เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน
มิถุนายน 26, 2023

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ อู่หลิงซาน 6 วัน 5 คืน
PBH - FD556-553

 • : Asia [เอเชีย]
 • : ต่างประเทศ
 • : PBH - FD556-553
 • : ฉงชิ่ง - หงหย๋าต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - รถไฟทะลุตึก - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - อุทยานเขานางฟ้า - ภูเขาไป๋หม่า - ต้าจู๋ - ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋ - อู่หลิงซาน - 816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ - หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน
 • : Air Asia
 • : 6 วัน 5 คืน วัน
25,999

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)
  • 06 09 2023 - 11 09 2023
  • 29,899 บาท
  • 25,999 บาท
  • 25,999 บาท
  • 25,999 บาท
  • 13 09 2023 - 18 09 2023
  • 29,899 บาท
  • 25,999 บาท
  • 25,999 บาท
  • 25,999 บาท
  • 20 09 2023 - 25 09 2023
  • 29,899 บาท
  • 25,999 บาท
  • 25,999 บาท
  • 25,999 บาท
  • 11 10 2023 - 16 10 2023
  • 31,899 บาท
  • 26,999 บาท
  • 26,999 บาท
  • 26,999 บาท
  • 18 10 2023 - 23 10 2023
  • 31,899 บาท
  • 26,999 บาท
  • 26,999 บาท
  • 26,999 บาท

  ทัวร์ที่น่าสนใจ