ฉงชิ่ง-อู่หลิงซาน-อู่หลง-ต้าจู๋
ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ อู่หลิงซาน 6 วัน 5 คืน
มิถุนายน 26, 2023
MFMSWA02_NXมาเก๊า ซัวเถา จูไห่ กวางเจา 6D5N _ เริ่มต้น
มาเก๊า ซัวเถา กวางเจา จูไห่ 6 วัน 5 คืน
มิถุนายน 27, 2023

เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน
PBH - SHAPEK02

 • : Asia [เอเชีย]
 • : ต่างประเทศ
 • : PBH - SHAPEK02
 • : เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นหอไข่มุก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ชิมชา - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ผ้าไหม - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - ถนนโบราณเฉียนหมัน - จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - นวดเท้า - ตลาดรัสเซีย - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ช้อปปิ้ง The Place - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - ถนนหวังฝูจิ่ง
 • : Air China (CA)
 • : 6 วัน 4 คืน วัน
28,999

กำหนดการเดินทาง

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • รวม
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  ช่วงเวลาเดินทาง

  • ช่วงเวลาเดินทาง
  • ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว)
  • ผู้ใหญ่(พักคู่)
  • ผู้ใหญ่(พัก 3 คน)
  • เด็ก(มีเตียง)
  • 11 07 2023 - 16 07 2023
  • 33,899 บาท
  • 28,999 บาท
  • 28,999 บาท
  • 31,999 บาท
  • 27 07 2023 - 01 08 2023
  • 33,899 บาท
  • 28,999 บาท
  • 28,999 บาท
  • 31,999 บาท
  • 11 08 2023 - 16 08 2023
  • 33,899 บาท
  • 28,999 บาท
  • 28,999 บาท
  • 31,999 บาท
  • 22 08 2023 - 27 08 2023
  • 33,899 บาท
  • 28,999 บาท
  • 28,999 บาท
  • 31,999 บาท
  • 07 09 2023 - 12 09 2023
  • 31,899 บาท
  • 26,999 บาท
  • 26,999 บาท
  • 31,999 บาท
  • 15 09 2023 - 20 09 2023
  • 31,899 บาท
  • 26,999 บาท
  • 26,999 บาท
  • 31,999 บาท
  • SOLD OUT
  • 12 10 2023 - 17 10 2023
  • 31,899 บาท
  • 26,999 บาท
  • 26,999 บาท
  • 31,999 บาท
  • SOLD OUT
  • 20 10 2023 - 25 10 2023
  • 31,899 บาท
  • 26,999 บาท
  • 26,999 บาท
  • 31,999 บาท
  • SOLD OUT

  ทัวร์ที่น่าสนใจ