Package ทัวร์นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน
นครศรี เทสจีน
April 8, 2021
“ห้ามถ่าย-ห้ามแคป” Boarding Pass.
April 9, 2021

可叻两天一晚
可可乐乐

 • : 亚洲
 • :
 • : 可可乐乐
 • : 泰国(可乐府)
 • :
 • : 3天2 万 天
2,855

行程特点

时间

ราคาสุทธิที่ต้องชำระ

 • รายการ
 • ราคา
 • 总数
0 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น.-19.00น.

และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00น.-18.00น.

โทร 02 106 0000

X

กรอกข้อมูลผู้จอง


  启程时间段

  • 启程时间段
  • 大人(住单间)
  • 大人(两人一间)
  • 小孩占床(12岁以上)
  • 小孩(少于12周岁,占床)
  • 28 12 2020 - 31 12 2020
  • 3,000 บาท
  • 5,000 บาท
  • 1,500 บาท
  • 1,000 บาท
  • SOLD OUT
  • 01 01 2021 - 06 01 2021
  • 3,000 บาท
  • 6,000 บาท
  • 2,500 บาท
  • 1,000 บาท
  • 07 01 2021 - 10 01 2021
  • 3,500 บาท
  • 7,000 บาท
  • 2,500 บาท
  • 1,000 บาท
  • SOLD OUT
  • 11 01 2021 - 15 01 2021
  • 4,000 บาท
  • 8,000 บาท
  • 6,000 บาท
  • 1,000 บาท
  • 11 02 2021 - 13 02 2021
  • 8,000 บาท
  • 9,000 บาท
  • 8,000 บาท
  • 1,000 บาท
  • 20 12 2020 - 26 12 2020
  • 5,000 บาท
  • 10,000 บาท
  • 5,000 บาท
  • 1,000 บาท
  • 29 12 2020 - 31 12 2020
  • 3,000 บาท
  • 11,000 บาท
  • 2,000 บาท
  • 1,000 บาท
  • SOLD OUT

  猜你也喜欢这些