บท ความเทส
ตุลาคม 3, 2021
‘ขี่อูฐ’ ชมวิวกลางทะเลทรายในกานซู่
ตุลาคม 7, 2021

ภาพความประทับใจ เทส