พฤศจิกายน 11, 2022

เวียดนามกลาง-บาน่าฮิลล์-2-คืน-VN บินดึก-กลับเย็น

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์ พาล่องเ […]
อ่านต่อ>>